KangerTech Mini RBA Coil for Subtank Plus and Mini, No Cotton